Gwestai moethus gwesteion yn Madrid

SUSAN, gwesteion moethus yn Madrid

Esgob SUSAN

SUSAN, cynorthwyydd hedfan moethus yn Madrid

Mae'r gwasanaethau a gynigir gan Susan, fel cynorthwyydd hedfan moethus yn Madrid, merch Sbaenaidd gyda ffiseg enghreifftiol, taldra ac yn eithaf iawn yn yr wyneb, yn gweithio fel stiwardes y mae hi wedi ei gostwng fwyaf ar ei chyfer, mae'n fater o drefnu, gan ei fod yn werth chweil Mae ei hadnabod, yn gymdeithasol ac yn ddiaml, yn moethus ym mhob ffordd.

ffeithiau:
  • City: Madrid
  • Edad: 26 flynyddoedd
  • mesur: 95 - 65 - 90
  • Uchder: M 1,73.
  • pwysau: 55 kg.
  • gwallt: brown
  • Llygaid: brown
  • ieithoedd: Sbaeneg, Saesneg.

Mesurau:Merch Sbaenaidd gyda physique model.

* NEWYDD
Hebryngwyr profiad gariad GFE.
Mae argaeledd priori:

Calendr llwytho ...
- A priori ar gael
 
- Ddim ar gael

Enw (gofynnol):

Eglurhad: Mae'r dyddiau a nodir fel nad ydynt ar gael, ar gyfer rhai archeb cadarnhau, neu ar gyfer materion penodol.
Modelau chwistrellu Sbaeneg

nodweddion:

Merch gyda chyfrannau o fodel, uchel a chromlin yn ei fesur cywir, sydd hefyd yn tynnu sylw at ei harddwch hardd.

Hosteiniaid Sbaeneg

Cymeriad:

Merch Sbaenaidd yn braf a chyfeillgar iawn, gydag agwedd GFE mewn dosbarth naturiol, cain a dosbarth gyda disgresiwn.

Stiwardes chwistrellu Sbaeneg.
Chwiliad stiwardes

Hobïau:

Darllenwch, chwaraeon.

Chwistrelli gwestai

Argaeledd:

O ddydd Llun i ddydd Sul Oriau a drefnwyd.

Gwestai moethus gwestai

Cnawdolrwydd:

Mae'n hoffi cymryd y fenter, gan greu awyrgylch o deimlad da gyda synhwyraidd ac eroticism gyda'r dosbarth.

Stiwardes ysgubor moethus

Eich eiriau:

Fy ffugenw yw Susan o Madrid, rwy'n credu y gallaf gynnig profiad pleserus gyda chyfrinachedd iawn, yn yr un ffordd ag addysg, craffdeb a gwybod sut i fod, bob amser, os ydych chi am wybod fi, byddaf wrth fy modd. Peisiau o Susan.

Mae'n debyg ein bod yn sôn am un o'r chwistrellwyr moethus Sbaenaidd gorau yn Madrid, ar gyfer eu corff corfforol a'u hwyneb, er mwyn i ni allu sicrhau bod gan y chwilwyr moethus yn Desire Vips bri rhyngwladol wych.

Mae'n arbennig o arwyddocaol:

Dyna, yn Madrid Cyfalaf Sbaen, mae ganddi rai hebryngwyr ffantastig o safon uchel, yn barod i gynnig eu gwasanaethau moethus yng Nghymuned Madrid, am y rheswm hwnnw, rydym yn argymell yn enwedig y chwistrelliad Susan yn unrhyw un o'r gwestai moethus yn Madrid.

Rhagdybiaeth, y mae SUSAN yn cynnig priori iddo:

Yn y canlynol rhestr parodrwydd ac agwedd hebrwng yn dilyn, i gael cyfarfod gyda holl fanylion gorau, mae'n bwysig ein gwneud yn gyfrannog o'i ddymuniadau wrth drefnu cyfarfod drwy e-bost, ffurflen, neu ffôn, felly y chwiliad moethus yn Madrid, yn gallu gwahodd eich dymuniadau, am gwestiynau nas nodir, mae croeso i chi gysylltu â ni. eglurhad Pwysig yr opsiynau a amlinellir mewn gwyrdd yn golygu bod y hebryngwr yn cael tuedd priori, ond nid yw'n golygu unrhyw rwymedigaeth, y gwasanaethau a gynigir gan y merched yn VIP cydymaith, unrhyw gyfranogiad personol sy'n codi sydd i'w gytuno gan chi a'r hebrwng.

Mae Esgobwyr yn cynnig gwasanaeth rhyw llafar

"Ffrangeg" naturiol "ọwọ-COB-COF-CIM".

Erthyglau fflatiau ymadawiadau

Cyfarfodydd yn ApartHotel, erbyn yr awr

Dewiswch ddillad yr hebrwng

Mae'r dillad well gennych.

Esgortion nad ydynt yn derbyn rhyw anal

"Groeg" (Lefel A), (+ 100 ewro).

Esgortion gyda stociau a atalwyr

Lingerie sexy cain, ac ati

Esgortion sy'n cusanu yn y geg

Peis gyda angerdd

Hebryngwyr uchel

Cinio ar gyfer grwpiau, agosatrwydd preifat.

Ysbytai Premiwm ar gyfer

Fetishes (nodwch fanylion)

Esgortion yn gadael gwestai moethus

Cyfarfodydd bore yn y gwestai

Hebryngwyr Elite

Cyfarfodydd ar gyfer grwpiau, ac organau

Esgortion sy'n cynnig

Domination (nodwch fanylion)

si

Striptease synhwyrol

Hebrwng VIP

Cyflwyno (rhowch fanylion)

Hebrwng

Canllaw twristiaeth, Siopwr Personol

Mae Escort yn derbyn

Bathtub cawod ac erotig

Esgobwyr yn rhagweld

Ffantasïau (nodwch fanylion)

Cyfraddau SUSAN:

Hyd y cyfarfod, a chyfraddau. Euros
Awr 1. 300 €
1: Oriau 30. 400 €
Oriau 2. 500 €
Oriau 3 ginio mwy preifat neu swper, 600 €
Oriau 3. 700 €
Oriau 4. 850 €
Oriau 5. 1.000 €
Hyd pob 12 oriau'r nos neu dydd. 1.200 €
Diwrnod llawn 24 awr. 1.500 €
Penwythnos neu ddau ddiwrnod 48 awr. 2.300 €
Diwrnod ychwanegol ar ôl y trydydd dydd. 700 €

Mudiadau moethus yn Madrid.

Cwestiynau Cyffredin ar gyfraddau:

Mae'r man cyfarfod yn cael ei gynnwys yn y cyfraddau?

Dim ond mewn achosion lle mae'r ddewiswyd hebrwng fflat preifat ar gael ar gyfer cyfarfodydd. Asiantaeth Awydd-VIPs, nid clwb neu ymlacio lawr, felly nid oes gennym unrhyw gyfleusterau ar gyfer apwyntiadau, rydym yn asiantaeth o hysbysebwyr uchel yn sefyll (hebryngwyr Dosbarth Uchel), hebryngwyr merched VIP moethus yn Barcelona, ​​Madrid ac eraill dinasoedd Sbaeneg. Mae'r mannau cyfarfod arferol mewn gwestai, fflatiau eu gwasanaethu am oriau, a chartrefi preifat, cyfraddau are'll addas o ystyried bod y man cyfarfod yn cael ei ddarparu gan y boneddwr, ac eithrio o'r merched sydd â fflat arbennig am ddim.

Mae'r hebryngwyr yn derbyn cyfraddau cyfraniadau gyda chardiau credyd?

Mae cyfraddau cyfraniadau Rhif cael eu gwneud mewn arian parod yn uniongyrchol i'r hebrwng, yn ystod y cofnodion cyntaf y penodiad. Mae'r cyfraddau cyfrannu yn EURO, os ydych am wneud cyfraddau cyfrannu mewn arian cyfred arall, mae'n rhaid i ni roi gwybod yn gyntaf i gyfrifo'r newid.

Maent wedi ychwanegu y gost o deithio o'r hebrwng?

Na, mae'r costau teithio eisoes wedi eu cynnwys yn y cyfraddau, ar gyfer cyfarfodydd ym Madrid a Barcelona, ​​neu ddinas preswylio y ferch, byddai'n rhaid cyfarfodydd mewn ardaloedd anghysbell a dinasoedd eraill i ychwanegu at gost y cludiant yn angenrheidiol , tacsi, trên, awyren ac ati neu swm y cytunwyd yn y digwyddiad y byddai hebryngwr yn symud yn ei gar ei hun.

Mae'r hebryngwyr atodiadau ychwanegol yn berthnasol ar y cyfraddau?

Gwneud cais 100 € atodiad mewn cyfarfodydd i chi a'ch partner. Gwneud cais 100 atodiad € yn yr opsiwn "Groeg" (Lefel A) mewn achosion lle hebryngwyr ei gynnig. atchwanegiadau taliadau eraill unwaith yn unig, waeth beth yw hyd y penodiad. Mewn ceisiadau arbennig ymgynghori atchwanegiadau.

Yn arbennig o berthnasol mae'r llongyfarchiadau a dderbyniwyd, (barn dystiolaeth)

Yma rydym yn adrodd am y llongyfarchiadau a sylwadau boneddigesau a oedd yn ddigon caredig i gyfathrebu drwy e-bost, SMS, Whatsapp neu ffoniwch y profiad pleserus rhannu gyda Miss scort gwrs rydym yn parchu cyfanswm anhysbysrwydd gan gyfeirio at ddata a dyddiadau personol.


Cofiwch fod holl luniau a fideos y merched a gyhoeddwyd yn go iawn ac yn adlewyrchu eu golwg bresennol.


Nid yw'r dilyswyr moethus dilys yn Madrid, yn annibynnol a phreifat, yn gallu dangos eu hwynebau yn llwyr, yn rhesymegol oherwydd eu bod yn cael eu cydnabod yn eu hamgylchedd cymdeithasol a gwaith, ac mae'n bwysig iawn parchu eu hunaniaeth trwy ddisgresiwn personol. Rydym yn deall y rhwystr o beidio â gweld yr wyneb yn gyfan gwbl, felly mewn rhai achosion dangosir bod rhan fach o'r wyneb yn cael syniad, a hefyd yn rhywbeth pwysig iawn yn y testun disgrifiadol, rydym yn trafod yn fanwl ei ymddangosiad yn onest ac yn ddibynadwy.


* Y lluniau sydd ar gael o chwistrell Susan yw'r rhai a gyhoeddir ar y we, ar gyfer disgresiwn, ni fyddwn yn anfon ffotograffau wyneb llawn.


Mae gan Post Ni tacsonomiau

Yn defnyddio hun a'r trydydd ar gyfer cwcis ystadegau dadansoddol a safle. Os byddwch yn parhau i bori ystyriwn derbyn defnyddio.

We gyda chynnwys oedolion, y cofnod o dan blynyddoedd 18 cael ei wahardd.

X
Hysbysiad o gwcis