Vip Sbaeneg Madrid

RAQUEL, hebryngwr Sbaeneg Vip o Madrid

Yr Awdur RACHEL

RAQUEL, hebryngwr Sbaeneg Vip o Madrid

Os ydych yn chwilio am ferch tenau na merch, ac rydych yn dod o hyd iddyn nhw! Raquel yn Sbaeneg hebrwng VIP Madrid, y cydymaith delfrydol ar gyfer unrhyw gyfarfod, lle mae ceinder, moesau da gyda sgwrs dymunol, ac yn integreiddio cyfranogiad yn bwysig ar gyfer y ddau apwyntiadau ychydig oriau sawl diwrnod. Mae gan Raquel lawer i'w gynnig gyda'i chwarae gwych o gnawdolrwydd, eroticism a phleser. Cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu manylion, bod eich cyfarfod cofiadwy.

ffeithiau:
  • City: Madrid
  • Edad: 32 flynyddoedd
  • mesur: 88 - 60 - 90
  • Uchder: M 1,74.
  • pwysau: 50 kg.
  • gwallt: du
  • Llygaid: du
  • ieithoedd: Sbaeneg.

Mesurau: Esgort Vip o harddwch Sbaeneg.

* NEWYDD
Hebryngwyr profiad gariad GFE.
Mae argaeledd priori:

Calendr llwytho ...
- A priori ar gael
- Ddim ar gael

Enw (gofynnol):

Eglurhad: Mae'r dyddiau a nodir fel nad ydynt ar gael, ar gyfer rhai archeb cadarnhau, neu ar gyfer materion penodol.
Esgort Sbaeneg Vip Madrid
Sbaeneg Hebryngwyr VIP

nodweddion:

Merch Sbaenaidd deniadol, gyda silwét slim a chael, yn hollol naturiol, gyda llygaid mynegiannol sy'n eich canu â'i golwg.

Hebrwng Sbaeneg
Esgob Sbaeneg yn uchel ac yn denau
Esgob Sbaeneg yn uchel

Cymeriad:

Mae'n fenyw hollol ddychrynllyd, o driniaeth wych gydag addysg ddeallus, yn ogystal mae hi'n trosglwyddo dirgryniadau da iawn, gydag agwedd brofiad ei gariad.

Esgort Sbaeneg sy'n siarad Saesneg

Hobïau:

Cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelf.

Esgort Sbaeneg gyda gwallt du

Argaeledd:

O ddydd Llun i ddydd Sul Oriau a drefnwyd.

Esgort Sbaeneg cain iawn

Cnawdolrwydd:

Mae gan fenyw brofiad o greu'r synhwyraidd, felly'n egnïol ac yn frwdfrydig, yn angerddol ac yn hunanfodlon, ymhlith llawer o gymwysedigion diddorol eraill, rydym yn arbennig o bwysleisio ei hymdriniaeth gyflawn.

Gwraig hebrwng hebaen

Eich eiriau:

Fy enw i pen yw Raquel, rwy'n Sbaeneg ym Madrid, yr wyf yn ystyried fy hun yn wraig benywaidd, angerddol a deinamig, yr wyf yn meddwl y gallaf gyfrannu cymaint fel carwr achlysurol, yr wyf yn hoffi i hudo gyda ceinder a disgresiwn, yr wyf yn meddwl fy mod cynysgaeddir â llawer o swyn mae'n rhaid iddynt roi i fenyw bodloni dyn, fel dynes arall, er enghraifft mewn driawd o gyplau, y mater pwysig yw i fwynhau hiwmor da bodloni eiliadau i bawb, gallaf eich sicrhau hyn yn fy awydd fel cydymaith. cusanau Rachel.

Rhagdybiaeth, y mae RAQUEL yn cynnig priori iddo:

En el siguiente listado se indica la predisposición y actitud de la escort, para conseguir un encuentro con todos los detalles óptimos, es importante nos haga participes de sus deseos a la hora de organizar un encuentro por email, formulario, o teléfono, de esta manera la escort española Raquel podrá complacer sus deseos.

si

Cyfarfodydd mewn gwestai.

si

Cyfarfodydd gyda'ch partner, (+ € 100).

si

"Ffrangeg" naturiol "ọwọ-COB-COF-CIM".

si

Cyfarfyddiadau Aparthotel, am oriau.

si

Mae'r dillad well gennych.

si

Ymweliadau i gartrefi preifat.

si

Lingerie sexy cain, ac ati

si

Mochyn angerddol.

no

Mae ganddo benodol fflat.

si

Hebrwng GFE. profiad gariad.

si

Tylino erotig.

si

Teithio yn y cartref.

si

Deurywiol.

si

Threesome gyda hebryngwr arall (dwplecs).

si

Teithio rhyngwladol.

si

Cinio ar gyfer grwpiau, agosatrwydd preifat.

si

Fetishes (nodwch y manylion).

si

Cyfarfodydd Bore mewn gwestai.

si

Cyfarfodydd ar gyfer grwpiau, a orgies.

si

Domination (nodwch y manylion).

si

Cydymaith mewn ciniawau, cinio ac ati

si

Strip-bryfocio synhwyrus.

no

Cyflwyno (nodwch y manylion).

si

Clwb swingers cydymaith.

si

Rolplay wrth i chi nodi.

si

Teganau Rhyw.

si

Canllaw, Siopwr Personol.

si

Ffantasïau (nodwch y manylion).

Cyfraddau RAQUEL:

Hyd y cyfarfod, a chyfraddau. Euros
Awr 1. 300 €
1: Oriau 30. 400 €
Oriau 2. 500 €
Oriau 3 ginio mwy preifat neu swper, 600 €
Oriau 3. 700 €
Oriau 4. 850 €
Oriau 5. 1.000 €
Hyd pob 12 oriau'r nos neu dydd. 1.200 €
Diwrnod llawn 24 awr. 1.500 €
Penwythnos neu ddau ddiwrnod 48 awr. 2.300 €
Diwrnod ychwanegol ar ôl y trydydd dydd. 700 €

Gweler mwy o hebryngwr Sbaeneg Vip o Madrid

Cwestiynau Cyffredin ar gyfraddau:

Mae'r man cyfarfod yn cael ei gynnwys yn y cyfraddau?

Dim ond mewn achosion lle mae'r ddewiswyd hebrwng fflat preifat ar gael ar gyfer cyfarfodydd. Asiantaeth Awydd-VIPs, nid clwb neu ymlacio lawr, felly nid oes gennym unrhyw gyfleusterau ar gyfer apwyntiadau, rydym yn asiantaeth o hysbysebwyr uchel yn sefyll (hebryngwyr Dosbarth Uchel), hebryngwyr merched VIP moethus yn Barcelona, ​​Madrid ac eraill dinasoedd Sbaeneg. Mae'r mannau cyfarfod arferol mewn gwestai, fflatiau eu gwasanaethu am oriau, a chartrefi preifat, cyfraddau are'll addas o ystyried bod y man cyfarfod yn cael ei ddarparu gan y boneddwr, ac eithrio o'r merched sydd â fflat arbennig am ddim.

Mae'r hebryngwyr yn derbyn cyfraddau cyfraniadau gyda chardiau credyd?

Mae cyfraddau cyfraniadau Rhif cael eu gwneud mewn arian parod yn uniongyrchol i'r hebrwng, yn ystod y cofnodion cyntaf y penodiad. Mae'r cyfraddau cyfrannu yn EURO, os ydych am wneud cyfraddau cyfrannu mewn arian cyfred arall, mae'n rhaid i ni roi gwybod yn gyntaf i gyfrifo'r newid.

Maent wedi ychwanegu y gost o deithio o'r hebrwng?

Na, mae costau teithio eisoes wedi'u cynnwys yn y cyfraddau, ar gyfer cyfarfodydd o fewn Madrid a Barcelona, ​​neu ddinas preswyl y ferch, byddai'n rhaid i gyfarfodydd mewn ardaloedd anghysbell ac mewn dinasoedd eraill ychwanegu cost y cludiant a oedd yn angenrheidiol , tacsi, trên, awyren ac ati neu swm a gytunwyd yn yr achos y symudodd yr hebrwng yn eich cerbyd preifat.

Mae'r hebryngwyr atodiadau ychwanegol yn berthnasol ar y cyfraddau?

Gwneud cais 100 € atodiad mewn cyfarfodydd i chi a'ch partner. Gwneud cais 100 atodiad € yn yr opsiwn "Groeg" (Lefel A) mewn achosion lle hebryngwyr ei gynnig. atchwanegiadau taliadau eraill unwaith yn unig, waeth beth yw hyd y penodiad. Mewn ceisiadau arbennig ymgynghori atchwanegiadau.

Llongyfarchiadau a dderbyniwyd (Adolygiadau dysteb)

Yma rydym yn adrodd am y llongyfarchiadau a sylwadau boneddigesau a oedd yn ddigon caredig i gyfathrebu drwy e-bost, SMS, WhatsApp neu ffoniwch y profiad pleserus rhannu gyda Miss, wrth gwrs rydym yn parchu cyfanswm anhysbysrwydd gan gyfeirio at ddata a dyddiadau personol.


Mae holl ffotograffau a fideos hebryngwyr Vip Sbaeneg yn go iawn ac yn adlewyrchu eu golwg bresennol.


Mae'r hebryngwyr VIP Madrid Sbaeneg yn annibynnol ac unigolion, ni all ddangos ei wyneb yn llawn, yn amlwg rhag iddynt gael eu cydnabod yn eu gymdeithasol a llafur ar eu cyfer yn bwysig iawn i barchu eu hunaniaeth ar gyfer disgresiwn personol. Rydym yn deall y rhwystr o beidio â gweld y wyneb yn gyfan gwbl felly mewn rhai achosion yn rhan fach o'r wyneb a ddangosir i gael syniad, a hefyd yn bwysig iawn yn y testun disgrifiadol drafod yn fanwl eu hymddangosiad mewn ffordd onest a dibynadwy.


* Cyhoeddir lluniau'r hebryngwr Raquel ar y we, yn ôl disgresiwn, ni fyddwn yn anfon ffotograffau gyda'r wyneb llawn.


Mae gan Post Ni tacsonomiau

Yn defnyddio hun a'r trydydd ar gyfer cwcis ystadegau dadansoddol a safle. Os byddwch yn parhau i bori ystyriwn derbyn defnyddio.

We gyda chynnwys oedolion, y cofnod o dan blynyddoedd 18 cael ei wahardd.

OK
Hysbysiad o gwcis