Model hebryngwyr diwedd uchel yn Madrid

MARIAH, hebryngwyr a modelau o safon uchel yn Madrid

Esgortol MARIAH

MARIAH, hebrwng a model o safon uchel yn Madrid.

Yn gyntaf, diolch i chi am eich ymweliad ag un o'r hebryngwyr a modelau o ansawdd uchel, sydd ar gael ym Madrid, wyneb cydymaith arbennig o braf, gan nodi bod braidd yn hardd, gyda chyfrannau berffaith corfforol, hy hebryngwr uchel eu parch y mae'n ei haeddu i'r sy'n werth gwybod yn bersonol, peidiwch â cholli manylion! Isod, mae gennych ddigon o wybodaeth.

ffeithiau:
  • City: Madrid
  • Edad: 21 flynyddoedd
  • mesur: 89 - 57 - 90
  • Uchder: M 1,75.
  • pwysau: 56 kg.
  • gwallt: Dark brown
  • Llygaid: brown
  • ieithoedd: Sbaeneg, Saesneg.

Mesurau: Rydym yn cyflwyno un o'r hebryngwyr, model o safon uchel yn Madrid, hardd iawn.

Hebryngwyr profiad gariad GFE.
Mae argaeledd priori:

Calendr llwytho ...
- A priori ar gael
- Ddim ar gael

Enw (gofynnol):

Eglurhad: Mae'r dyddiau a nodir fel nad ydynt ar gael, ar gyfer rhai archeb cadarnhau, neu ar gyfer materion penodol.
Model hebryngwyr diwedd uchel yn Madrid

nodweddion:

Ffigur o'r model uchaf, ei choesau hir a bronnau naturiol hardd, heb anghofio sôn am ei harddwch hyfryd, gyda llygaid sy'n hypnotize mewn ffordd ddymunol, yn yr un ffordd â'i ieuenctid.

Model Esgortion yn Madrid

Cymeriad:

Merch ddynamig a melys, gydag agwedd GFE gyda cheinder a dosbarth, yn hebrwng uchel iawn heb unrhyw amheuaeth.

Model cydymaith moethus

Hobïau:

Chwaraeon, darllen, amgueddfeydd a digwyddiadau diwylliannol.

VIP hebrwng Model

Argaeledd:

Cymerwch ystyriaeth i argaeledd yr hebryngwr, a mae priori o ddydd Llun i ddydd Sul yn yr oriau a drefnwyd.

Hebryngwyr sefyll yn uchel ym Madrid

Cnawdolrwydd:

Mae'n treulio rhagdybiaeth synhwyrol yn cael ei wario, yn ei chyfanrwydd os oes gennych chi ffiseg fodel ac wyneb ddiddorol am ei harddwch mawr, ac yn ogystal â'ch ieuenctid, mae'n amhosibl peidio â mwynhau profiad a rennir mewn preifatrwydd.

Hebryngwyr uchel

Eich eiriau:

Mae fy llysenw yw Mariah Madrid, yr wyf yn gweithio fel model a hefyd cyswllt cymdeithasol ac sensual yn ddiweddar, yr wyf meddwl agored ac rwy'n credu rhyw yn debyg i gêm lle mae pawb yn ennill, hefyd mae'n denu i mi gwrdd â phobl a rhannu eiliadau o hapusrwydd, yn naturiol a hiwmor da, rwy'n ystyried fy hun yn ferch cain o gord ar hyn o bryd, yn addysgiadol ac yn gyfrinachol. Peis Mariah.

Rhagdybiaeth, sydd yn flaeni MARIAH yn cynnig:

Yn y canlynol rhestr parodrwydd ac agwedd hebrwng yn dilyn, i gael cyfarfod gyda holl fanylion gorau, mae'n bwysig ein gwneud yn gyfrannog o'i ddymuniadau wrth drefnu cyfarfod drwy e-bost, ffurflen, neu ffôn, felly y hebrwng model uchel gallwch chi ofyn eich dymuniadau, am gwestiynau nas nodir, cysylltwch â ni. eglurhad Pwysig yr opsiynau a amlinellir mewn gwyrdd yn golygu bod y hebryngwr yn cael tuedd priori, ond nid yw'n golygu unrhyw rwymedigaeth, y gwasanaethau a gynigir gan y merched yn VIP cydymaith, unrhyw gyfranogiad personol sy'n codi sydd i'w gytuno gan chi a'r hebrwng.

Mae Esgobwyr yn cynnig gwasanaeth rhyw llafar

"Ffrangeg" naturiol "ọwọ-COB-COF-CIM".

Erthyglau fflatiau ymadawiadau

Cyfarfodydd yn ApartHotel, erbyn yr awr

Dewiswch ddillad yr hebrwng

Mae'r dillad well gennych.

Esgortion sy'n derbyn rhyw anal

"Groeg" (Lefel A), (+ 100 ewro).

Esgortion gyda stociau a atalwyr

Lingerie sexy cain, ac ati

Esgortion sy'n cusanu yn y geg

Peis gyda angerdd

Profiad GirlFriend Ebryngwyr

Cydymaith GFE gyda agwedd.

Hebrwng

Tylino erotig

Hebryngwyr uchel

Cinio ar gyfer grwpiau, agosatrwydd preifat.

Ysbytai Premiwm ar gyfer

Fetishes (nodwch fanylion)

Esgortion yn gadael gwestai moethus

Cyfarfodydd bore yn y gwestai

Hebryngwyr Elite

Cyfarfodydd ar gyfer grwpiau, ac organau

Esgortion sy'n cynnig

Domination (nodwch fanylion)

si

Striptease synhwyrol

Hebrwng VIP

Cyflwyno (rhowch fanylion)

Ebryngwyr Preifat

Rolplay fel y dywedwch

Esgortion sy'n dod â dildos

Teganau erotig

Hebrwng

Canllaw twristiaeth, Siopwr Personol

Mae Escort yn derbyn

Bathtub cawod ac erotig

Esgobwyr yn rhagweld

Ffantasïau (nodwch fanylion)

Cyfraddau MARIAH:

Hyd y cyfarfod, a chyfraddau. Euros
Awr 1. 300 €
1: Oriau 30. 400 €
Oriau 2. 500 €
Oriau 3 ginio mwy preifat neu swper, 600 €
Oriau 3. 700 €
Oriau 4. 850 €
Oriau 5. 1.000 €
Hyd pob 12 oriau'r nos neu dydd. 1.200 €
Diwrnod llawn 24 awr. 1.500 €
Penwythnos neu ddau ddiwrnod 48 awr. 2.300 €
Diwrnod ychwanegol ar ôl y trydydd dydd. 700 €

Gweler mwy o fodelau o hebryngwyr uchel yn Madrid

Cwestiynau Cyffredin ar gyfraddau:

Mae'r man cyfarfod yn cael ei gynnwys yn y cyfraddau?

Dim ond mewn achosion lle mae'r ddewiswyd hebrwng fflat preifat ar gael ar gyfer cyfarfodydd. Asiantaeth Awydd-VIPs, nid clwb neu ymlacio lawr, felly nid oes gennym unrhyw gyfleusterau ar gyfer apwyntiadau, rydym yn asiantaeth o hysbysebwyr uchel yn sefyll (hebryngwyr Dosbarth Uchel), hebryngwyr merched VIP moethus yn Barcelona, ​​Madrid ac eraill dinasoedd Sbaeneg. Mae'r mannau cyfarfod arferol mewn gwestai, fflatiau eu gwasanaethu am oriau, a chartrefi preifat, cyfraddau are'll addas o ystyried bod y man cyfarfod yn cael ei ddarparu gan y boneddwr, ac eithrio o'r merched sydd â fflat arbennig am ddim.

Mae'r hebryngwyr yn derbyn cyfraddau cyfraniadau gyda chardiau credyd?

Mae cyfraddau cyfraniadau Rhif cael eu gwneud mewn arian parod yn uniongyrchol i'r hebrwng, yn ystod y cofnodion cyntaf y penodiad. Mae'r cyfraddau cyfrannu yn EURO, os ydych am wneud cyfraddau cyfrannu mewn arian cyfred arall, mae'n rhaid i ni roi gwybod yn gyntaf i gyfrifo'r newid.

Maent wedi ychwanegu y gost o deithio o'r hebrwng?

Na, mae costau teithio eisoes wedi'u cynnwys yn y cyfraddau, ar gyfer cyfarfodydd o fewn Madrid a Barcelona, ​​neu ddinas preswyl y ferch, byddai'n rhaid i gyfarfodydd mewn ardaloedd anghysbell ac mewn dinasoedd eraill ychwanegu cost y cludiant a oedd yn angenrheidiol , tacsi, trên, awyren ac ati neu swm a gytunwyd yn yr achos y symudodd yr hebrwng yn eich cerbyd preifat.

Mae'r hebryngwyr atodiadau ychwanegol yn berthnasol ar y cyfraddau?

Gwneud cais 100 € atodiad mewn cyfarfodydd i chi a'ch partner. Gwneud cais 100 atodiad € yn yr opsiwn "Groeg" (Lefel A) mewn achosion lle hebryngwyr ei gynnig. atchwanegiadau taliadau eraill unwaith yn unig, waeth beth yw hyd y penodiad. Mewn ceisiadau arbennig ymgynghori atchwanegiadau.

Yn arbennig o berthnasol mae'r llongyfarchiadau a dderbyniwyd, (barn dystiolaeth)

Isod rydym yn adrodd ar y llongyfarchiadau a sylwadau'r dynion a oedd yn ddigon caredig i gyfathrebu trwy e-bost, SMS, Whatsapp neu dros y ffôn y profiad dymunol a rennir gyda'r wraig hebrwng uchel, Wrth gwrs, rydym yn parchu cyfanswm anhysbysrwydd trwy gyfeirio at ddata a dyddiadau personol.


Cofiwch fod holl ffotograffau a fideos y merched hebrwng yn go iawn ac yn adlewyrchu eu golwg bresennol.


Nid yw'r hebryngwyr dilys o uchel-sefyll, yn annibynnol a phreifat, yn gallu dangos eu hwynebau yn llwyr, yn rhesymegol o ofni eu bod yn cael eu cydnabod yn eu hamgylchedd cymdeithasol a gwaith, ac mae'n bwysig iawn parchu eu hunaniaeth trwy ddisgresiwn personol. Rydym yn deall y rhwystr o beidio â gweld y wyneb yn gyfan gwbl felly mewn rhai achosion yn rhan fach o'r wyneb a ddangosir i gael syniad, a hefyd yn bwysig iawn yn y testun disgrifiadol drafod yn fanwl eu hymddangosiad mewn ffordd onest a dibynadwy.


* Y lluniau sydd ar gael o'r hebrwng Mariah yw'r rhai a gyhoeddir ar y we, ar gyfer disgresiwn, ni fyddwn yn anfon ffotograffau gyda'r wyneb llawn.


Mae gan Post Ni tacsonomiau

Yn defnyddio hun a'r trydydd ar gyfer cwcis ystadegau dadansoddol a safle. Os byddwch yn parhau i bori ystyriwn derbyn defnyddio.

We gyda chynnwys oedolion, y cofnod o dan blynyddoedd 18 cael ei wahardd.

X
Hysbysiad o gwcis