Blog Newyddion Awydd-VIPs ...
Cylchgrawn gyda'r newyddion diweddaraf ...


Newyddion hebryngwyr moethus Barcelona, ​​Madrid a thrwy gydol Sbaen

Fel rhagarweiniad, rydym yn dangos ein cylchgrawn newyddion blog, gyda'r newyddion diweddaraf am hebryngwyr moethus, gwesteion hebryngwyr o fodelau hebrwng GFE a myfyrwyr prifysgol ledled Sbaen, gyda dosbarth a llawer o hyfryd. Gan fod gwasanaethau asiantaeth Desire-Vips bob amser ar gael i chi fynychu'n falch a bodloni'ch dymuniadau mwyaf personol, yn ein blog gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am ffeiriau, cyngresau, digwyddiadau gwyliau, merched hebrwng newydd, a llawer o awgrymiadau i fwynhau'r bywyd da iawn, gyda phob disgresiwn yn llwyr ac yn gofalu am y manylion gyda rhagoriaeth.

Penwythnos gyda chymheiriaid GFE

getaways moethus Hebryngwyr GFE adeg y Pasg ac ar benwythnosau.

getaways Hebryngwyr moethus GFE adeg y Pasg ac ar benwythnosau i Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Seville, Marbella, Ibiza ac eraill. Yr ydym ar eich VIPs Awydd asiantaeth gwaredu i drefnu'r dianc yn ystod y gwyliau Pasg mini, gyda'r delfrydol o safon uchel sy'n cyd-fynd ar gyfer rhannu ychydig ddyddiau o hamdden a phleser, boed yng Ngwesty'r Hotel Coast yn y mynyddoedd, ble a pan fyddwch yn ei hoffi, gan eu bod yn ........
+ INFO
Byd Symudol Cyngres 2017 realiti rhithwir gyda hebryngwyr.

2018 Symudol Byd Cyngres Barcelona, ​​hebryngwyr moethus yn eich gwesty.

Cyngres y Byd Symudol 2018 Barcelona, ​​hebryngwyr moethus yn eich Gwesty. Un flwyddyn arall, mae'n agor ei drysau o 26 o Chwefror i 1 o Gyngres Symudol World March 2017, Fair a Chyngres yn bwysicach i'r byd ar gyfer y sector teleffon symudol a drefnir gan y GSMA. Mae Barcelona yn barod i dderbyn nifer o bobl sy'n mynychu'r digwyddiad, a all hefyd fwynhau bwytai a gwestai godidog yn ogystal ag hebryngwyr moethus GFE sydd ar gael ........
+ INFO
Hebryngwyr uchel mewn carnifal

Carnifal 2018 gydag hebryngwyr GFE o'r radd flaenaf, daw moethus yn wir.

Carnifal 2018 gyda hebryngwyr sefyll yn uchel yn Madrid, Barcelona a thrwy gydol Sbaen. Mae'r carnifalau dyddiau yn cael eu cynnal yn y rhan fwyaf o ddinasoedd Sbaeneg, lle gallwch wisgo i fyny ar bydd a chreu ffantasi os mai dim ond ar gyfer y carnifal, felly mae'n ymddangos bod blodau cnawdolrwydd ystod y dyddiau hyn lle y gallwn ryddhau ein dyheadau mwy unmentionable, ac yn sylweddoli rhai profiadau gyda'r hebryngwyr moethus gorau ym Madrid, Barcelona, ........
+ INFO
newydd flwyddyn newydd 2018.

Nos Galan wedi'i wisgo'n dda gyda hebryngwr moethus.

Derbyn y flwyddyn newydd 2018 ynghyd ag hebryngwr moethus GFE. Ar ran yr holl ferched, gan gynnwys fy hun, rydym yn dymuno'r gorau i chi ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2018, fel bob blwyddyn ar hyn o bryd rydym yn gwerthfawrogi cadarnhau'r amheuon ar gyfer Nos Galan cyn gynted ag y bo modd. Gan fod yn noson arbennig yn dibynnu ar y ferch a ddewiswyd a'r cynllunio rydych chi ei eisiau, mae'r cymheiriaid yn cymhwyso atodiad personol, y mae ar gael i ni ar gyfer hynny ........
+ INFO
Cyfeillion moethus yn y Nadolig.

Ein dymuniadau gorau, NAW NADOLIG i bawb.

Ein dymuniadau gorau, NAW NADOLIG i bawb. Ar ran holl gynnwys merched fy hun yn dymuno Nadolig Llawen Gwyliau chi: Lucia Moon, Raquel, Jimena, Leticia, Pamela, Alexia, Marina, Sandra, Mae, Elena, Leire, Beatriz, Rocio Vega, Andrea, Soraya, Alicia, Lorena, Pearl, Paula, Dora, Angela, Sonia, Bety, Nicol, Bruna, Melissa, Amanda, Chloée, Lulu, Olivia, Catherine, Alexandra, Ingrid, Edurne, Kare, Celia, Malanie, Irene, Vero, Nina, Tiffany, Eve, Adam, Bianka, Ruth, Karol, Isabella, Agnes, Anais, Noa, Julia, ........
+ INFO
Mae'r hebryngwyr moethus gorau ar gyfer ciniawau busnes ym Madrid.

bwyta a hebryngwyr Corfforaethol

Hebryngwyr moethus ar gyfer dathliadau a chiniawau busnes. Fel pob blwyddyn ar hyn o bryd yr ydym ar eich gwaredu i drefnu cyfarfodydd gyda hebryngwyr moethus cyn, yn ystod ac ar ôl cinio, rydym yn awgrymu amheuon gwneud o flaen llaw i ddewis y cydymaith yr ydych am ac yn gofalu am yr holl fanylion ar eich cyfer chi yn bwysig, gwisgoedd, ffantasïau, ac ati Ymddiried Awydd-VIPs bob amser yn warant i wireddu breuddwyd ........
+ INFO

Dathliadau syfrdanol, i oedolion sy'n edrych ymlaen at Happy Halloween sensual.

Ofn getaway ..! gyda hebryngwyr ac awydd Calan Gaeaf Hapus sexy. Calan Gaeaf yn wyliau o darddiad paganaidd yn dathlu yn enwedig yn yr Unol Daleithiau a gwledydd cyfagos, er bod mwy a mwy o bobl yn penderfynu i ymuno yn y parti Eingl-Sacsonaidd, yn Sbaen, mae dathliadau eraill sy'n nodweddiadol ar gyfer y noson o 31 Hydref noson cyn All saint, y noson yn credu bod ysbrydion y meirw cerdded ymysg y byw, ........
+ INFO
moethus teithwyr Cyntia Zaragoza.

hebryngwyr moethus Sbaeneg yn Zaragoza

Un o'r moethus hebryngwyr preswylydd Sbaeneg yn Zaragoza. Cyflwyno'r llyfr llun newydd o Cyntia, merch gyda harddwch Sbaeneg ddiamheuol, ei bronnau hael sydd gyda'i gilydd yn gwneud ei gydymaith moethus, eich swydd yw cysylltiadau cyhoeddus, gymdeithasol iawn ac yn gyfeillgar ag poise ar unrhyw achlysur, yn dda teimlad yn dod gyda Cyntia sicr, ei fod yn hoffi chwaraeon yn enwedig sglefrio, ar gael bob dydd o'r wythnos ........
+ INFO
gwyliau ym mis Awst gyda hebryngwyr sefydlog uchel.

Hebryngwyr sydd ar gael ym mis Awst 2017 beidio cau ar gyfer gwyliau.

Hebryngwyr sydd ar gael ym mis Awst 2017 beidio cau ar gyfer gwyliau. Fel pob blwyddyn ar hyn o bryd, rydym yn ar gael i chi yn ystod mis Awst, NO cau ar gyfer gwyliau. Mae'r rhan fwyaf hebryngwyr ar gael ychydig ddyddiau, yr arferiad tab-we pob teithiwr yn gallu gweld eich calendr-we lle mae priori yn dangos y dyddiau sydd ar gael yn ystod yr haf, ond yn amlwg i unrhyw gynnig rhaid i ni ymgynghori â'r ferch ifanc yr ydym yn nodi, Desire asiantaeth ........
+ INFO
Hebryngwyr moethus yn Ibiza.

Argaeledd hebryngwyr moethus yn Ibiza, yr haf 2017.

Hebryngwyr moethus yn y Gwasanaethau Ibiza yn arbennig ar gyfer pobl o statws cymdeithasol uchel, felly rydym yn cynnig disgresiwn llwyr, a gefnogir gan fwy na blynyddoedd 17 fel yr asiantaeth gorau hebryngwyr VIP yn Sbaen. Mwynhewch eich gwyliau breuddwyd yn dda iawn ynghyd â hebryngwyr moethus yn Ibiza, dosbarthu caredigrwydd, gwerthoedd cymdeithasol, sef bod a phersonoliaeth, gan eu bod nid "broffesiynol" cynnig gwasanaeth fiend profiad GFE ferch, cnawdolrwydd ryddfrydol ........
+ INFO
Hebryngwyr cyplau deurywiol.

Hebryngwyr yn ofalus moethus deurywiol gyplau.

moethus Hebryngwyr cyplau astud deurywiol ym Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Seville, Marbella, Ibiza a dinasoedd Sbaeneg eraill. cyplau sefydlog yn gweld diddordeb mawr mewn agosatrwydd â phrofiad gariad hebryngwyr deurywiol GFE agwedd, yn gwneud synnwyr gan ein bod yn sôn am ferched amatur gyda phresenoldeb a'r wybodaeth i fod yn normal brifysgol haddysgu a disgresiwn, ddim i'w wneud â hebryngwyr proffesiynol lleol , clybiau ac ati drwy ei gwneud yn haws i ........
+ INFO
Hebryngwyr moethus yn y nos San Juan 2016.

Mae'r hebryngwyr gorau ar gyfer y noson sexiest y flwyddyn, 2017.

Mae'r Hebryngwyr gorau ar gyfer y noson sexiest y flwyddyn, 2017. Fel pob blwyddyn ar hyn o bryd, rydym yn cofio'r angen i wneud amheuon ymlaen llaw ar gyfer y noson o San Juan 2017 ein dilynwyr. Y noson sexiest y flwyddyn, y noson cyn San Juan neu San Juan nos yn wyliau Cristnogol, ond cyd-daro â gwyliau eraill o darddiad paganaidd, hirddydd haf, sydd fel arfer yn gynnau tanau neu ........
+ INFO
Automobile Hebryngwyr Barcelona 2017.

Barcelona Automobile 2017, hostesses hebrwng moethus.

Barcelona Automobile 2017, hostesses hebrwng moethus. Sioe Modur Rhyngwladol yn Barcelona, ​​a gynhelir o 11 21 i Mai am y ffeiriau o Montjuic, y llwyfan Ewropeaidd ar gyfer y sector modurol gan gysylltu datblygiadau technolegol a chysylltedd yn ffactorau allweddol ar gyfer y presennol a'r dyfodol y sector modurol. Pwrpas Hub Connected yw casglu a dod yn y man cyfarfod ar gyfer chwaraewyr allweddol ........
+ INFO
Claudia cydymaith iawn 'n glws.

Hebrwng yn Seville

Claudia fodel ferch a moethus hebrwng yn Seville. Cyflwyno'r llyfr newydd llun, mae Andalusian hardd cyfrannau, main Top-fodel, pob wirioneddol naturiol, merch yn y coleg, extroverted ac classy addysg uwch arwahanol, GFE agwedd naturiol, hoff chwaraeon, celf yn gyffredinol, ysgrifennu a theithio, yn synnu yn gadarnhaol gan ei gogwydd rhyddfrydol yn cnawdolrwydd, ei fod yn dod agwedd o deimlad da sy'n sicrhau profiad pleserus ........
+ INFO
cydymaith moethus Leticia gyda bronnau naturiol.

Moethus Cydymaith Madrid

Leticia yn moethus hebrwng ym Madrid. Rydym yn cyflwyno Leticia, ffigwr fain merch bert iawn ifanc ac wyneb main gyda bronnau fabolaidd a naturiol yn wledd, Sbaeneg gyda golwg anorchfygol sy'n adlewyrchu ac yn gwella eu cydymdeimlad ag addysg a gwybodaeth gyda GFE agwedd, rydych yn croesawu i ddarganfod pleserau newydd gyda Leticia, morbid iawn i fwynhau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau y synhwyrau, gyda rhagarweiniol a chusanau ........
+ INFO
Sbaeneg Cris sefyll yn uchel.

hebrwng Sbaeneg newydd yn Valencia

Hebrwng Sbaeneg sefyll yn uchel yn Valencia. Rydym yn cyflwyno Cris yn iawn 'n glws a Sbaeneg yn gwrtais ac yn synhwyrol iawn, gyda agweddau GFE, ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul am oriau trefnu merch curvy mewn persbectif, gyda bronnau hardd a naturiol, yn ferch hyfryd gyda cnawdolrwydd cain ac yn angerddol, gwarediad dda iawn. Eich sylwadau: Rwy'n Cris yn Valenciana, Hyn o bryd rwy'n astudio Celf Gain, gallaf drefnu cyfarfodydd heb broblem, ystyried i mi ........
+ INFO
hebrwng Karol ferch.

Model a hebrwng o statws uchel.

Model a hebrwng uchel eu parch yn Barcelona. Rydym yn cyflwyno Karol fodel hardd, tal a main gyda bronnau naturiol, ei ystumiau cain a choesau hir yn denu llawer, coleg haddysgu haddysgu, yn hapus i wybod sut i fod yn gynnil, fel ioga, darllen a theithio, yn ferch swynol ar gyfer mwynhad mwyaf, beraidd fenywaidd ac angerdd, personoliaeth dymunol gorlifo eroticism. Eich sylwadau: Yr wyf yn Karol, rwyf yn byw yn Barcelona, ​​model sy'n gweithio o'r blaen ........
+ INFO
Melanie Ffrangeg hebrwng moethus yn Barcelona.

hebrwng Ffrangeg

hebrwng Ffrangeg newydd yn Barcelona. Rydym yn cyflwyno Melanie, bydd ei harddwch wyneb naturiol a toned yn gadael i chi fud, bydd y perffeithrwydd eu gromlin yn gadael i chi rhyfeddu, bydd arogl eich croen yn gadael i chi synnu, cyffwrdd a bydd meddalwch ei wefusau yn gadael gweld rhithiau, ei olwg anorchfygol fel Bydd yn gadael mewn cariad gyda gyrfa coleg merch sy'n dominyddu sawl iaith, addysgedig a deallus gyda phersonoliaeth allblyg iawn, cain ac yn synhwyrol, sydd ag apêl rhyw cynnil a ........
+ INFO
Isabella hebrwng moethus Eidalaidd.

Eidaleg hebryngwyr modelau yn Barcelona

Hebryngwr a model Eidalaidd yn Barcelona. Rydym yn cyflwyno Isabella fodel ffasiwn a hebrwng moethus yn byw yn Barcelona, ​​model hardd gyda cromliniau yn y mesur cywir a gwen sy'n seduces, gymdeithasol iawn ac yn gyfeillgar gydag astudiaethau prifysgol addysg mireinio, cain ac yn synhwyrol, fel loncian, siopa, a ioga, cyfranogiad rhagorol, GFE carismatig heterorywiol, o'r eiliad cyntaf, y teimlad da bob amser yn bresennol. eu ........
+ INFO

cydymaith moethus newydd ym Madrid

Newydd yn Madrid, Elena hebryngwr moethus Sbaeneg. Rydym yn cyflwyno Elena yn moethus hebrwng ym Madrid, wraig hardd iawn corff slim gyda phob cyfrannau main naturiol, merch Sbaeneg gyda choleg, cain, cydymdeimlad gyda hiwmor a gwybodaeth dda i fod gyda disgresiwn, wrth ei bodd yn teithio a siopa, Rhyngrwyd , Mawrth a Mercher nos / nosweithiau heb fod ar gael, cymryd rhan weithredol gyda GFE cnawdolrwydd naturiol, yn hoffi cusanu mewn cyd-destun o deimlad da. eu ........
+ INFO

Yn defnyddio hun a'r trydydd ar gyfer cwcis ystadegau dadansoddol a safle. Os byddwch yn parhau i bori ystyriwn derbyn defnyddio.

We gyda chynnwys oedolion, y cofnod o dan blynyddoedd 18 cael ei wahardd.

X
Hysbysiad o gwcis

Yn defnyddio hun a'r trydydd ar gyfer cwcis ystadegau dadansoddol a safle. Os byddwch yn parhau i bori ystyriwn derbyn defnyddio.

We gyda chynnwys oedolion, y cofnod o dan blynyddoedd 18 cael ei wahardd.

X
Hysbysiad o gwcis